Flexoren
Slider

Flexoren är ett mycket kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt säkert alternativ för renovering av spill- och dagvattenledningar i dimension 100-300 mm. Installationsutrustningen är relativt enkel och det går snabbt att installera.

Flexorenröret är uppbyggt i tre skikt med en slät innersida och korrugerad yttermantel. Dessa båda skikt binds ihop med ett mellan skikt av ett TPE material. Resultatet är ett i längsled mycket flexibelt rör, men i ringled mycket styvt.

Med dessa unika egenskaper går röret att dra in i en befintlig rörledning från en vanlig nedstigningsbrunn.
Röret håller styvhetsklass SN 8.

Alla dimensionerna kan levereras på ring, i längder efter kundens önskemål. Standard ringar med 50 meters längd finns alltid i lager.
För mer information ladda ner vår Flexoren broschyr.

FÖR MER INFORMATION LADDA NER VÅR FLEXOREN-BROSCHYR

ARTIKELLISTA

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: