Gerofit
Slider

Gerofit är ett solid rör av PE-100 RC som belagts med ett ytterlager av modifierad reptåligt polyolefint material. Ytterlagret är tillagt det dimensionerade PE-100 RC materialet.

Röret är utvecklat för att tåla alla typer av schaktfri installation som tex rörspräckning och styrd borrning.

Röret är klassat och godkänt enligt typ 3 PAS 1075. I enlighet med PAS 1075 är röret också certifierat och godkänt enligt DIN Certco. Material och producerade rör testas löpande.

Dimensions område 32-630 mm.

För säker användning i mer än 100 år.

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: