Gerofit rex
Slider

Gerofit Rex bygger på PE tryckrör där ett metallager skapar en diffusions tätare konstruktion som öppnar nya användningsområden där risk för kontaminering finns.

Exempel på vanliga områden där diffusionstäthet är ett krav:

  • Industriområden
  • Bensinstationer
  • Återvinningsanläggningar
  • Avfalls deponier
  • Trafikerade områden
  • Kyrkogårdar
  • Jordbruksområden med risk för övergödning
  • Områden med risk för översvämning
  • Vid nära förläggning med rör för annan media.

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: