GRUVRÖR, ABRASIV MEDIA

Industrirör för abrasiv media.

  • Ökad livslängd på grund av slitageskydd
  • Lätt att svetsa med elektromuff-svetsning eller stum-svetsning.
  • Lägre kostnad beroende på längre serviceintervall
  • Lägre värmeexpansion på grund av ljus yttermantel
  • Går även få med skyddande yttermantel och värmetålighet

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: