Maxiline
Slider

Vid renovering med kortrör skjuts ett nytt plaströr i korta längder in i det befintliga spillvattenröret med hjälp av hydraulik. Maxiline rören är endast 50 cm långa och går därför utmärkt att installera från en befintlig nedstigningsbrunn.

Maxiline rören används för relining av självfallsledningar i dimension 150-500 mm.

För mer information ladda ner vår Maxiline broschyr.

FÖR MER INFORMATION LADDA NER VÅR MAXILINE-BROSCHYR

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: