Panel-Lok
Slider

Panel-Lok är en plastprofil som lindas till ett spiralformat rörfoder. Metoden är lämplig för stora dimensioner >700 mm. Metoden lämpar sig även för ickecirkulära tvärsnitt.

Panel-Lok installeras genom vanliga nedstigningsbrunnar och schaktning är på det viset onödigt. Det krävs endast en liten arbetsyta ovan mark i anslutning till brunnen. Vilket leder till en minimal störning i trafikerade eller industriella områden.

Renovering med Panel-Lok är en relativt enkel metod. Detta minskar risken för samhällskostnader på grund av trafikomläggningar, förbipumpning och annat miljöskydd som ofta krävs för andra system.

Förutom sin utmärkta hållfasthet mot kemiska ämnen som ofta finns eller bildas i avloppsvatten är uPVC materialet i Panel-Lok extremt tåligt mot nötning från sand, sten eller annat material i avloppsvattnet.

FÖR MER INFORMATION LADDA NER VÅR PANEL-LOK-BROSCHYR

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: