Betongsprutning
Slider

Betongsprutning är en metod, där i vårt fall, torr betong blåses fram till ett munstycke med hjälp av en luftkompressor. I munstycket blandar sig betong och vatten och sprutas ut mot ytan som ska förstärkas.

Betongsprutning lämpar sig för stora rör, trummor och rörbroar. För rörbroar i korrugerad stålplåt fördäms vattendraget och leds i tillfällig ledning genom rörbron. Trumman torrläggs, slamsuges och blästras. En ny botten gjuts av fiberarmerad betong och trummans väggar sprutas med betong. 

Andra vanliga användningområden för betongsprutning är bergsäkring, reparationer av murar, pelare, fasader och balkonger. Metoden kan även användas för att rasskydda slänter.

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: