RC protect
Slider

RC Protect rören är coextruderade solida rör tillverkade av PE 100-RC (Resistance to Crack) med färgat ytterlager. Efter installation i schakt, återfyllt med befintliga massor, utan skyddsfyllning, står RC Protect rören emot punktlaster under lång tid. Målsättningen med de nyutvecklade röregenskaperna är att uppnå alla krav på modern och ekonomisk installation. RC Protect rören är godkända och klassade enligt typ 2 PAS 1075. I enlighet med PAS 1075 är röret också certifierat och godkänt enligt DIN Certco. Material och producerade rör testas löpande.

Dimensions område 32-630 mm.

För säker användning i mer än 100 år.

KONTAKTA OSS

Fredrik Forssell
Tel: 0703-49 26 05
E-post:

Martina Forssell
Tel: 0733-60 50 13
E-post: